Čeká nás další penzijní reforma… ale co chceme pro penzisty?

Současná vláda ruší penzijní systém předešlé vlády. Politici hledají cesty pro financování potřeb důchodců v penzi. Ale… jaký život pro penzisty chceme? Co má být z penze v důchodu financováno?

Politici a ekonomové hledají řešení demografické krize, kdy penzistů přibývá a žijí déle. Modlou je „náhradový poměr“ průměrného důchodu k průměrné mzdě ve výši 40 %. Ten by měl udržet životní úroveň penzistů na dostatečné výši, aby jim stát nemusel doplácet životní náklady v sociálních dávkách – a aby tímto způsobem nebyl vedle důchodového systému zatížen i systém sociální. Beztak se jedná v obou případech pouze o peníze daňových poplatníků.

Diskuse o penzijním systému ovšem postrádá základní pilíř. Chybí debata o tom, jak by měl penzista žít, či přesněji, jak si představujeme život důchodce financovaný ze státního penzijního systému. Nebo šířeji: Jak si představujeme život penzisty. Od této debaty je již jen krůček ke kalkulaci nákladů na stáří – a pak se můžeme bavit efektivně o možnostech jejich financování.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.