Jakub Strnad: Letošní náklady na získání klientů poneseme my

Penzijní fondy mají letos poslední možnost „odmáznout“ náklady příštích období na úkor klienta. Allianz penzijní fond to ale neudělá. „Z letošních akvizic přeneseme 80 % nákladů na společnost a akcionáře, což bude z mého pohledu bezprecedentní,“ říká Jakub Strnad, šéf penzijního fondu Allianz.

Penzijní fond Allianz je v posledních letech nejúspěšnějším fondem. Co stojí za nejvyššími výnosy mezi penzijními fondy, které již několik let Allianz připisuje klientům?

Dlouhodobě dobře zvolená investiční strategie a dlouhodobě opatrný konzervativní přístup k akvizici nových klientů. Allianz penzijní fond nikdy nebyl penzijním fondem, který by vyplácel nejvyšší provize, čili který by si způsobil největší vnitřní náklady, které by musel umořit z výnosů aktiv účastníků penzijního připojištění.

Ani pro nás sjednatelé nesjednávají zdarma, ale vždycky jsme se řídili střízlivou strategií, aby získání klienta bylo jak atraktivní pro získatele, tak aby mohl fond dostát atraktivnímu zhodnocení připsaného účastníkům.

Šlo o dlouhodobou strategii ještě v dobách, kdy nebyly pobídky na získání klientů tolik regulovány, v dobách kdy si ostatní penzijní fondy z mého pohledu způsobily problém v oblasti akvizičních nákladů.

V posledních měsících ještě před uzávěrkou možnosti přestupů mezi penzijními fondy změnilo penzijní fond přibližně 100 tisíc klientů, z nichž naprostá většina zamířila právě do Allianz penzijního fondu. Tento příliv klientů bude muset Allianz zaplatit i zprostředkovatelům. Nezpůsobí tento masivní příliv nějaké potíže fondu?

Relativně jsou provize v porovnání s našimi konkurenty na trhu nízké. Samozřejmě, že byť nevyplácíme nejvyšší provize, tak jestliže k nám přijde 100 tisíc klientů, absolutně tvoří provize velký objem peněz.

Na druhou stranu zase 100 tisíc klientů, u nichž jsou z 90 % přechody z jiných penzijních fondů, s sebou přináší relativně velký objem peněz, který bude převáděn z původních fondů. Takže vyplácená provize k objemu prostředků, které se akumulují v penzijním fondu a z jejichž výnosů se musí pokrýt náklady fondu, je přiměřená tak, aby to Allianz penzijní fond mohl ustát.

Strategie Allianz penzijního fondu nikdy nebyla a není, aby akcionář veškeré náklady, které vznikly s akvizicí, což jsou primárně provize zprostředkovatelům, umořil na úkor výnosu účastníků penzijního připojištění, jinými slovy tak, aby během letošního roku 2012 jsme veškeré akviziční náklady odečetly z výnosu účastníků penzijního připojištění a účastníkům nepřipsali nic a měli čistou bilanci.

Strategie Allianz je strategií dlouhodobého investora a dlouhodobého asset managera pro klienta. Akviziční náklady přeneseme na akcionáře, a protože se na konci letošního roku bilance rozdělí, budeme je dlouhodobě umořovat ze zisku společnosti.

Čtěte na ČeskéReformy.cz

Napsat komentář