Michal Knapp: Člověk je zodpovědný sám za sebe

„Pro mě je penzijní reforma potvrzením oprávněnosti existence instituce finančního poradenství. A sice v tom, že je zde jasně vyslovený názor, že člověk je primárně zodpovědný sám za sebe,“ říká Michal Knapp, předseda představenstva finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz.

Letos je hlavním tématem finančně poradenských společností penzijní reforma. Pro finančně poradenské společnosti již začala přípravou na transformaci penzijních fondů na penzijní společnosti. Jak se projevil zákaz převodu klientů mezi penzijními fondy s koncem února?

Projevilo se to tak, že jsme v lednu a únoru zaznamenali velký boom v této oblasti trhu, kdy bylo hodně převodů mezi fondy. Je to logické, jednalo se o poslední možnost přechodu. To bych chápal spíš jako technické vychýlení dlouhodobého setrvalého stavu.

Pro mě je penzijní reforma potvrzením oprávněnosti existence instituce finančního poradenství. A sice v tom, že je zde jasně vyslovený názor, že člověk je primárně zodpovědný sám za sebe v ekonomické oblasti. Charakteristiky tohoto faktu jsou patrné i v otázce důchodové reformy,., A to je přesně to, co my nabízíme. Nabízíme jistou finanční nezávislost na státu, jistou soběstačnost. To je pro mě také fenomén penzijní reformy.

Redistribuce pro 2. pilíř je samozřejmě příležitost pro firmu našeho typu. Máme-li více než milion klientů, můžeme poradit svým klientům, jestli pro ně je výhodnější setrvat ve stávajícím 1. pilíři, nebo si převést své 3 % do 2. pilíře a přidat si k nim 2 %  z ceny své práce..

Lidé, kteří ještě nemají smlouvu s penzijním fondem, mají ještě možnost uzavřít penzijní připojištění podle stávajících podmínek. Doporučujete vašim poradcům doporučit klientům uzavřít si penzijní připojištění nyní?

Z pohledu asset managementu je to zajímavý investiční/spořící nástroj k diverzifikaci . Na část prostředků mít jistotu minimálně nuly je správný krok.

My jako OVB ale nefungujeme stylem, že bychom dávali nějaká generální doporučení. Je věcí každého poradce, aby rozhodl na základě rozboru situace klienta a po diskusi s ním, zda penzijní připojištění uzavřít, či nikoli. Neexistuje žádné jednotné doporučení.

Čtěte na ČeskéReformy.cz

Napsat komentář