Pavel Němec: Tutamen Master nabízí českou multi-asset strategii s minimálními náklady

Investice jsou pro bonitní klientelu dostupnější. V rámci fondů kvalifikovaných investorů mohou i ušetřit na poplatcích. Co a za jakou cenu nabízí Tutamen Master? Odpovídá Pavel Němec, partner investiční společnosti Tutamen.

Jste jedním ze zakladatelů nového fondu kvalifikovaných investorů Tutamen. Čím se chcete odlišit od ostatních fondů, které se zaměřují na bonitnější klientelu?

Začnu trochu zeširoka. Měl jsem možnost několik let budovat a řídit affluentní klientský segment v J&T Bance. To jsou klienti, kteří často nedisponují desítkami milionů korun, ale jednotkami milionů korun. Uvědomil jsem si, že tento klient je v podstatě ve velmi obtížné situaci.

Často se již cítí investorsky zralý a připravený si koupit zajímavý investiční produkt, určený pro kvalifikované investory. Když se ale podíváte na produkty, které má dostupné, často tyto produkty začínají na 125 tis. EUR nebo 1 mil. Kč u fondů kvalifikovaných investorů. Ale klient, který má jednotky milionů korun, si takový produkt nekoupí, protože není schopen diverzifikovat. A tak tomuto klientovi nezbyde nic jiného, než investovat do retailových podílových fondů.

Myšlenka fondu Tutamen je jednoduchá: Takovémuto klientovi nabídnout fond kvalifikovaných investorů s investicí od 1 mil. Kč, který v sobě bude obsahovat různé fondy kvalifikovaných investorů plus zajímavé investiční produkty z řad korporátních dluhopisů, které jsou také často pro tohoto klienta nedostupné, a vytvořit mu diverzifikovanou, vícetřídovou strategii z těchto produktů. A protože žijeme a pracujeme v Česku, investujeme kapitál téměř  výhradně do produktů, které odtud pocházejí a které osobně známe. Kromě jednoduššího  posouzení případných rizik těchto produktů  tím podporujeme i české firmy a českou ekonomiku.

Když to shrnu jednou větou. Filosofií je ochrana majetku klientů díky konzervativní strategii, široké diverzifikaci do různých tříd aktiv s primárním zaměřením na investice v regionu Česka.

Na jaké investice se ve fondu zaměřujete? Jsou to převážně korporátní dluhopisy, nebo víc fondy kvalifikovaných investorů?

Je to oboje. Máme zhruba 50 % portfolia alokováno na dluhové nástroje. Většina z těchto nástrojů by měla být tvořena korporátními dluhopisy, nicméně tato část portfolia umožňuje např. také poskytování úvěrů. Jsme v pozici, kdy můžeme sloužit jako určitý mezanin vedle bankovního financování. Už i takovou investici ve fondu máme.

Druhá polovina portfolia našeho fondu je tvořena multi-asset strategií. Máme zastoupeny všechny třídy aktiv (aktuálně s výjimkou akcií) a do nich vybíráme zajímavé fondy kvalifikovaných investorů. Výhodou je naše nezávislost. Nejsme odborníci na nemovitosti, nejsme odborníci na komodity, ale na trhu je dnes již poměrně velké množství fondů kvalifikovaných investorů specializovaných na tyto třídy aktiv. A my si z nich vybíráme ty, které se nám líbí podle a podle předem stanovených kritérií.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.