Právo být zapomenut: Ohrozí finanční poradce?

Od 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení k ochraně osobních údajů. Jedním ze zaručených práv je „právo být zapomenut“. Hrozí tak konflikt s jinými zákony, které nařizují skladování dat např. finančně poradenskými společnostmi?

Finančně poradenské i jiné kruhy se aktuálně zabývají nařízením GDPR – General Data Protection Regulation (nařízení o obecné ochraně údajů). Ta velmi pečlivě určuje, jakým způsobem se má nakládat s osobními údaji a jaká práva má subjekt údajů, tedy člověk, jehož se data týkají. Jedním z práv je „právo být zapomenut“.

Nařízení má různé výklady, ostatně jako každá právní forma, která buď ještě nebyla zavedena do praxe, nebo je aplikována teprve krátce. A totéž se týká i „práva být zapomenut“. Podle nejpřísnějšího výkladu bude moci člověk odvolat souhlas se zpracováním údajů a bude muset výt kompletně vymazán ze záznamů společnosti, která jeho data drží. To by mohlo zruinovat nejen finančně poradenské společnosti.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář