Jiří Beneš: S novým fondem Genesis Growth Equity Fund budeme mířit na menší firmy

Genesis Capital spolu s nezávislým investičním týmem připravuje vznik nového private equity fondu. Co je u správy fondů nejdůležitější? „Cílem je najít kvalitní společnosti k zainvestování na vstupu, dobře udělat vlastní investici, pomáhat firmě zvyšovat hodnotu v období držení portfoliové společnosti a nakonec ji samozřejmě co nejlépe prodat,“ říká Jiří Beneš, Managing Partner připravovaného private equity fondu Genesis Growth Equity Fund.

V celém trhu private equity převažuje financování z penzijních fondů. Jaká je situace v Genesis Capital?

Genesis Capital bude na trhu již téměř 20 let a poskytuje poradenství čtvrté generaci fondů. Investory do fondů jsou primárně institucionální investoři, kteří mají potřebnou velikost a mají s private equity zkušenosti. Třída aktiv private equity je specifická, je třeba jí rozumět a má určitá omezení.

Investory ve fondech Genesis jsou finanční instituce, banky, pojišťovny, Evropský investiční fond nebo  evropské fondy fondů, které se soustředí na private equity. Primárně se jedná o institucionální investory jak domácí, tak zahraniční. Z domácích institucí se jedná například o  Českou spořitelnu, Amundi nebo Kooperativu.

Čím přesvědčí fond vašeho zaměření investora, aby do něj vložil své peníze?

V prvé řadě je to výkonnost. U tradičních private equity strukturovaných fondů, kde se jedná o správu prostředků třetích stran, je to jednoznačně výkonnost, protože se dá přesně spočítat a ukázat, kolik vynesl první fond, kolik vynesl druhý fond a tak dále. Investoři se v prvé řadě dívají na historickou návratnost.

A druhým zásadním bodem je investiční tým – jak je kvalitní, jaké má zkušenosti, jaká je pravděpodobnost, že v příštích deseti letech zůstane pohromadě a bude pokračovat v investicích v rámci dohodnuté investiční strategie.

A specifickým faktorem je pak takzvaná institucionální kvalita. Tím je myšleno to, že fondy spravují peníze institucí, jsou na to zvyklé, mají nastaveny procesy, reporting, chovají se vzhledem ke svým investorům i k portfoliovým firmám předvídatelně, standardně, v neposlední řadě eticky. Instituce typu velké banky se může spolehnout, že když dá peníze do správy kvalitnímu private equity fondu, tak ten se bude předvídatelně a řádně o tyto peníze starat. Může se stát, že se nějaká investice nepovede, to je samozřejmě možné. Ale private equity není rozhodně  nějaká nahodilá skupina lidí, kteří se zítra dohodnou, že založí fond a získají prostředky například od skupiny soukromých osob, které osobně znají.

Instituce se může spolehnout, jak se bude fond chovat a žebude předvídatelný. To je také jedna z bariér toho, jak moc investoři investují do třídy private equity ve střední Evropě. Je nutné, aby se skupiny investorů a private equity manažerů vzájemně znali. Je potřeba určité znalosti a zkušenosti i ze strany investorů, aby byli schopni ohodnotit kvalitu týmů a fondů.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.