ČNB: Dluhopisy bez prospektu nikdo veřejnosti nabízet nebude!

Dluhopisy bez schváleného prospektu Českou národní bankou se nesmí veřejně nabízet. Za veřejnou nabídku bylo považováno oslovení více než 149 nekvalifikovaných investorů. ČNB ale svůj výklad zpřísnila. Veřejnost tvoří již více než 20 osob!

Dluhopisy se v době nízkých úrokových sazeb stávají lákadlem pro konzervativní investory. Ti vidí především pevný a neměnný úrok a již nevnímají riziko, že vydavatel dluhopisu (emitent) svůj dluh nezaplatí (kreditní riziko). A toto riziko není zrovna malé. Posoudit ho lze na základě prospektu dluhopisu, pokud je tento dokument dobře zpracovaný a obsahuje veškeré náležitosti, včetně specifických rizik emitenta.

Vydávat dluhopisy může kdokoli. Veřejně je nabízet ale již nikoli. Pro veřejnou nabídku dluhopisů je potřeba nechat prospekt dluhopisu schválit Českou národní bankou (ČNB). Ta sice kontroluje pouze formální náležitosti prospektu, ale i to alespoň zajistí, že společnost nezamlčí podstatné informace a klient tak bude mít dostatek podkladů pro posouzení rizik.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.