Daň z nemovitých věcí 2019: Termín se blíží

Termín pro úhradu daně z nemovitých věcí za rok 2019 se neúprosně blíží. Kdo má povinnost daň zaplatit a v jaké výši?

Daň z nemovitých věcí nahradila v souvislosti s novým občanským zákoníkem svou dřívější verzi – daň z nemovitostí. Až na drobné úpravy a změnu terminologie ale zůstala stejná. Stejný zůstal i termín pro její uhrazení: 31. květen příslušného roku.

Povinnost uhradit daň z nemovitých věcí má (zpravidla) její vlastník, který držel nemovitost k 1. lednu daného roku. Je-li pozemek či stavba ve spoluvlastnictví, mají spoluvlastníci společnou daňovou povinnost. To v praxi znamená, že stát nezajímá, kdo daň zaplatí, stejně tak její úhradu může v případě nezaplacení vymáhat od kteréhokoli spoluvlastníka.

Čtěte na Hypoindex.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.