Investovat do Číny? Příliš velké politické riziko…

Nedávno jsem měl možnost dělat rozhovor s čínským profesorem zabývajícím se právem a wealth managementem. V rámci rozhovoru podával dobré argumenty k zamyšlení, že Čína se skutečně vyvíjí a mohla by být pro investice zajímavá. Jenže…

… když přijde řeč na Čínu a investice, vždy se nabízí otázka soužití komunismu (či jeho „přechodové fáze“ socialismu) a tržní ekonomiky. A když už je tato otázka nastolena, není od věci přeptat se na lidská práva. Zejména rodilého profesora, který se profesně zabývá právem, právním prostředím a wealth managementem a prosazuje společensky zodpovědné investice, byť zejména vzhledem k životnímu prostředí.

Již na přednášce na vysoké škole, kterou jsem měl možnost navštívit, se čínský profesor na studentův dotaz na lidská práva vyjádřil sice politicky neutrálně, ale jeho argument měl nesporně váhu: Záleží na perspektivě, v jaké se na lidská práva díváte. Jedním z lidských práv je právo na hmotné zabezpečení a v Číně se podařilo zásadním způsobem snížit chudobu.[1] Z více než 700 milionů Číňanů žijících v chudobě jich zůstává jen 30 milionů. Životní podmínky lidí se zlepšují.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.