Jiří Beneš: Private equity fondy získávají investice především od penzijních fondů

Největšími investory private equity fondů jsou penzijní fondy. „V Evropě pochází za posledních 10 let přibližně jedna třetina zdrojů private equity z penzijních fondů,“ říká Jiří Beneš, předseda představenstva CVCA, České private equity a venture kapitálové asociace. Proč to v Česku nejde?

Jste předseda představenstva České private equity a venture kapitálové asociace (CVCA). Jak byste definoval rozdíl mezi private equity a venture kapitálem?

Venture kapitál je podskupina private equity. V private equity obecně hovoříme o investování do soukromě vlastněných, veřejně neobchodovaných firem. Rozdíl je v zaměření, na jaké firmy se investoři soustředí.

U venture kapitálu jsou to zpravidla rychle rostoucí technologické firmy s vysokým potenciálem růstu. Investice míří většinou do financování expanze. Jsou to peníze, které jdou dovnitř do firmy, není to odkup akciových podílů od stávajících akcionářů. Mají potenciál vysokého zhodnocení, který je ale vykoupen relativně podstatným rizikem. Ale i ve venture kapitálu jsou různá stádia – seed, start-up, late venture – podle toho, na jaká stádia firem se investice zaměřují.

U private equity míří velká část objemu investic do odkupu stávajících firem, již dospělých, které mají zákazníky, hotový produkt, z finančního pohledu jsou dostatečně velké. Private equity fondy zpravidla odkupují podíly v těchto firmách od stávajících majitelů. A opět jsou v této skupině zahrnuté různé typy investování – růstové fondy, buy-outové fondy apod.

Která z těchto skupin – rostoucí firmy a venture kapitál, nebo dospělé firmy a zbytek private equity – má větší váhu? Kam směřuje více investic?

Obecně je na všech trzích z hlediska objemu zainvestovaných peněz větší oblast private equity. Je to otázka velikosti firem, do kterých investice směřují.. Z pohledu statistik celkového private equity trhu například v ČR stačí jeden odkup firmy typu Staropramen, což bylatransakce CVC Capital Partners, globálního PE fondu, z roku 2009, která je z principu co se týče velikosti mimořádná a zásadně ovlivní objem investic za celý trh.

A když si vezmete investice do technologických start-upů nebo raných firem, tak to jsou  spíše malé firmy. Přestože jsou zde samozřejmě příklady technologických firem, do kterých nateklo několik desítek milionů dolarů venture kapitálu, tak obecně je private equity co do  objemu prostředků významně větší.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.