Martin Jaroš: ČNB chtěla nechat WPB Capital vykrvácet

„Správní řízení bylo založeno na anonymním podání,“ říká Martin Jaroš, mediální zástupce představenstva WPB Capital. ČNB následné předběžné opatření držela déle než zákonných 120 dní. Poté kampeličce odebrala licenci. Soud pak její rozhodnutí zrušil. ČNB ale dál nechce záložně dovolit působit. Jaký je pohled představenstva WPB Capital? A co se v záložně dělo?

Před uvalením „předběžného opatření“ ze strany ČNB zvažovalo družstvo WPB Capital podání žádosti o bankovní licenci. Které kroky jste pro získání bankovní licence činili?

Družstvo WPB Capital bylo ještě v roce 2012 a počátkem roku 2013 v perfektní kondici. Za rok 2012 dosáhlo zisku před zdaněním 116 milionů korun, mělo stabilizovanou velikost bilanční sumy (k 31. prosinci 2012 ve výši 5 413 607 000 Kč) a dařilo se mu postupně optimalizovat úrokové náklady na poskytnutých depozitech. Získané prostředky vkladatelů družstvo úspěšně poskytovalo členům ve formě úvěrů, samozřejmě za dodržování všech obezřetnostních pravidel.

V té době také zároveň výrazně rostla poptávka po úvěrových i depozitních produktech družstva, a to zejména z řad typických „bankovních“ klientů.

Tyto okolnosti pak logicky přiměly tehdejší vedení družstva, aby začalo připravovat kroky směřující k podání žádosti o získání bankovní licence. Především se jednalo o posílení kapitálu – družstvo již tehdy začalo vyjednávat s několika silnými a respektovanými investory. Dalšími kroky pak bylo posílení personálního obsazení družstva a zdokonalení řídicího a kontrolního systému včetně vnitřních předpisů tak, aby jejich úroveň odpovídala bankovnímu standardu.

Tyto aktivity byly bohužel přerušeny z důvodu zahájení správního řízení a vydání předběžného opatření ze strany ČNB. Městský soud v Praze 15. června 2018 označil tyto kroky ČNB za nezákonné.

Co se změnilo, že místo bankovní licence přišlo předběžné opatření, podle kterého WPB nesmělo přijímat nové vklady od 15. března 2013, a následné odebrání bankovní licence 24. června 2014?

Zahájení správního řízení a vydání předběžného opatření 15. května 2013 předcházela promyšlená kampaň bývalého člena WPB Capital Ing. Pavla Petroviče a jeho blízkých spolupracovníků, kteří léta usilují o ovládnutí majetku družstva všemi možnými způsoby.

Správní řízení bylo založeno na anonymním podání, které obsahovalo prohlášení několika osob s úzkou vazbou na Ing. Petroviče. Jednalo se o kompilaci účelových informací a tyto zjevné nepravdy se tehdejší vedení družstva snažilo ve správním řízení uvést na pravou míru.

Správní řízení bylo ale bohužel ze strany tehdejší Sekce licenčních a sankčních řízení ČNB vedeno tendenčně a ČNB nepřipustila řadu důkazních prostředků. Klíčový by podle názoru představenstva byl především výslech svědků, o jejichž tvrzení se ČNB opírala. Z výslechu by jasně vyplynulo, že se jednalo o předem připravené, nepotvrzené, a tedy zcela nedůvěryhodné informace.

Představenstvo má za to, že klíčovou roli v kauze WPB Capital sehrál viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Ten má podle ověřených informací osobní vazby na bývalého člena družstva WPB Capital Ing. Petroviče. Opakovaně se s ním setkával, například na zasedání soukromého klubu milionářů s názvem Fido, jemuž Pavel Petrovič předsedá. Jedna ze schůzek, kterou potvrdil i sám viceguvernér Tomšík, proběhla 10. prosince 2013, tedy již v průběhu probíhajícího správního řízení vedeného s WPB Capital. Z tohoto důvodu také WPB Capital dlouhodobě označuje viceguvernéra Tomšíka v celé kauze za podjatého.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.