Petr Koblížek: Pojišťovny musí hledat příležitosti v zájmu klienta

„Příležitost vidím například v oblasti komerčního zdravotního pojištění, která by neměla být opomíjena,“ říká Petr Koblížek, gestor pojištění osob a distribuce pojistných produktů České asociace pojišťoven (ČAP).

Jste gestor pojištění osob a distribuce pojistných produktů v České asociaci pojišťoven (ČAP). Co to znamená?

Jedná se o pozici, kde odpovídám za komunikaci s členskými pojišťovnami, státními orgány a profesními asociacemi v otázkách souvisejícími s odbornou problematikou pojištění osob, prodeje a zprostředkování pojistných produktů. Organizuji a zajišťuji činnost odborných sekcí a jimi zřizovaných pracovních skupin a koordinuji jejich informovanost.

Distribuce je nyní novou sekcí v rámci ČAP, která dostala do vínku poslání aktivně přispívat ke kultivaci pojistného trhu prostřednictvím rozvoje distribuce poskytující služby s odbornou péčí v rámci zákonných pravidel a povinností vznosně řečeno. Aktuálně se zabýváme otázkami implementace nového zákona o distribuci pojištění a zajištění do každodenní praxe pojišťoven.

Odborné sekce a pracovní skupiny jsou dobrou platformou k výměně zkušeností a poznatků členských pojišťoven se zaváděním legislativních změn do praxe.

Hovoříte o distribuci pojištění, ovšem zmiňujete pouze pojišťovny. Máte na starosti i finanční zprostředkovatele?

Asociace je zájmové sdružení, které sdružuje členské pojišťovny. Je to tedy především o pojišťovnách, ale součástí pojistného trhu a distribučního procesu jsou samozřejmě i zprostředkovatelé, ať již makléři, nebo finančně poradenské společnosti. Tedy v rámci sekce distribuce budou řešeny i otázky spojené s distribucí produktů pojišťoven jejich prostřednictvím a to konkrétně za tímto účelem zřízené pracovní skupině Zprostředkovatelé.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.