Podezřelé dluhopisy ve veřejné nabídce

Česká národní banka (ČNB) považuje za veřejnou nabídku investičních nástrojů nabídnutí více než 20 osobám. Podezřelí a podvodní vydavatelé dluhopisů ovšem nabízejí dluhopisy ve velkém. A ČNB je na ně krátká…

Vydat dluhopisy může v České republice kdokoli. Obecně je to správně. Ovšem chytili se toho i podvodníci, kteří nemají v úmyslu dluhopisy splatit. Zato mají výborný plán, jak se vyhnout dohledu České národní banky a své bezcenné cenné papíry prodávat veřejně.

ČNB před časem v jednom z rozhodnutí uvedla, že za veřejnou nabídku považuje nabídnutí více než 20 osobám a klepla přes prsty společnost, která prodala investiční nástroj 36 osobám. Tato společnost přitom postupovala v dobré víře dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, podle kterého je za veřejnou nabídku považováno nabídnutí více než 149 nekvalifikovaným investorům. Podvodné a podezřelé společnosti si s tím hlavu ale nedělají. Mají trik.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.