Vladek Krámek: Pokutu jsme dostali za nenahrávání hovorů. Zvažujeme podání správní žaloby

„Sankce byla uložena právě za nenahrávání hovorů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“ říká k pokutě 1,5 mil. Kč udělené Českou národní bankou Fincentru JUDr. Vladek Krámek, člen představenstva a ředitel oddělení legal a compliance společnosti Fincentrum.

Fincentrum dostalo od České národní banky (ČNB) pokutu ve výši 1,5 mil. Kč. Za co?

Fincentrum vedlo s Českou národní bankou na toto téma řízení již několik let. Je to správní řízení, které bylo zahájeno na základě kontroly na místě, která probíhala v roce 2014. Na základě této kontroly ČNB vytkla Fincentru několik bodů. V rámci správního řízení jsme s ČNB vedli o tyto body spor a všechny body, které nám vytýkala, jsme rozporovali – částečně úspěšně, částečně neúspěšně.

Body, které s námi ČNB řešila, byly částečně tradiční a z větší části netradiční. Z tohoto pohledu je rozhodnutí precedenční, protože zasahuje celý zprostředkovatelský trh.

ČNB s námi řešila stejně jako u našich konkurentů používání slova „spoření“ při distribuci investičního životního pojištění.

Tento bod nakonec ČNB stáhla…

Ano, to zastavila. Tento bod se nám podařilo uhájit, což je dobrá zpráva.

Přitom u některých společností, kterým toto vytýkala, stačilo, když ČNB našla slovo „spoření“ v jakémkoli byť nepoužívaném interním materiálu.

To se stalo i u nás. ČNB hledala toto slovo i u nás ve všem možném. Našla ho v jedné historické prezentaci a též v dokumentech pojišťoven (!), jejichž produkty jsme zprostředkovávali. Téma „spoření“ je pro ČNB stále živé, byť tuto problematiku uchopila ne úplně šťastně.

Někdy v roce 2013 v létě vydali na toto téma dohledový benchmark, kde uvedli, že by se toto slovo nemělo v souvislosti i investičním životním pojištěním užívat a nemělo by se užívat ani sousloví „spořicí složka“, která byla standardně na trhu používána nejen zprostředkovateli, ale hlavně pojišťovnami. Toto sousloví bylo součástí smluvní dokumentace k tomuto produktu. Benchmark byl v rozporu s běžnou praxí. Trh se tomu přizpůsobil, včetně pojišťoven.

Je třeba říci, že benchmark byl vydán v druhé polovině roku 2013 a od 1. 1. 2014 nabýval účinnosti nový občanský zákoník. Většina společností tak udělala úpravy společně se změnami podle nového občanského zákoníku. Stejně postupovalo i Fincentrum.

Problém je, že ČNB napříč trhem trestá za užití tohoto sousloví i retroaktivně. Řeší používání slova „spoření“ i pro období před vydáním benchmarku, což vyplývá i z jejích rozhodnutí. To, že je to retroaktivní, ČNB slyšet nechce. Říká, že vydala jen benchmark, který uznává, že není závazný, a proto tvrdí, že trestá podle zákona na ochranu spotřebitele za klamavou obchodní praktiku a argumentem, že takto je věc možné kvalifikovat i pro období před benchmarkem. To je sice hezké, ale nikdo nečekal, že by to mohla takto kvalifikovat. Jinak by to asi nikdo nedělal, že.

Zároveň paradoxně v souvislosti s investičním životním pojištěním užívá slovo „spoření“ a „spoření na stáří“ i Ministerstvo financí ČR. Stačí se podívat na jejich stránky. „Účelem navrhovaného opatření není získat dodatečné zdroje do veřejných rozpočtů, ale omezit daňovou podporu produktům investičního životního pojištění, které se odchylují od sledovaného záměru, kterým je spoření na stáří. […] Cílem návrhu je tedy podpořit spoření na stáří a vyloučit možnost zneužívání státní podpory tohoto typu spoření..“ To uvádí ministerstvo, které tento produkt daňově podporuje.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.