Vladimír Dvořák: Nechceme konkurovat cenou

NN Životní pojišťovna se postupně odklání od investičního životního pojištění. Svým rizikovým životním pojištěním NN Život chce přilákat i finanční zprostředkovatele. Co jim a jejich klientům nabídne? V rozhovoru odpovídá Vladimír Dvořák, ředitel produktového vývoje NN.

Vaše pojišťovna připravila nový produkt NN Život. Jedná se o klasické rizikové životní pojištění, o němž předpokládáte, že nahradí současné masivní používání investičních životních pojištění. Proč jste se rozhodli opustit investiční životní pojištění?

Neřekl bych, že jsme se rozhodli úplně opustit investiční životní pojištění. Tento produkt má pořád klientovi co nabídnout, ať už se jedná o daňové zvýhodnění, možnost čerpat příspěvky zaměstnavatele apod. Na druhou stranu když se podíváme na vývoj trhu za posledních 10–12 let, je patrný trend – zejména u makléřských společností – oddělovat krytí rizik a investice. Makléři tvoří dvě třetiny nové produkce a trendy na trhu do značné míry přinejmenším spoluvytváří. Pro nás to byla otázka konkurenceschopnosti. Chceme reagovat na změny, které život přináší.

Krytí rizik odděleně od investic jsme sice mohli nabídnout v rámci některého našeho stávajícího produktu – například prostřednictvím investičního pojištění Smart, kde byla povinná investice jen ve výši sto korun. Nicméně pro klienty, kteří chtěli krytí pouze na rizika, nám toto řešení již nepřipadalo dostatečně čisté a transparentní. Chtěli jsme proto i jim nabídnout plnohodnotný produkt, který bude ve své kategorii patřit mezi nejlepší na trhu.

Životní pojišťovny nabízeli rizikové životní pojištění i paralelně vedle investičního životního pojištění, ale to nebylo příliš využíváno. Zdůvodňováno to bylo mimo jiné tím, že jsou méně flexibilní a mají méně možností připojištění. Tento neduh starších rizikových životních pojistek NN Život odbourává?

Zcela. My v této chvíli nabízíme plnou škálu krytí rizik od těch nejdůležitějších a nejzávažnějších, jako je riziko smrti, invalidity a závažných onemocnění, až po rizika s menším dopadem do klientova života – např. nejrůznější drobné úrazy, pracovní neschopnost, hospitalizace apod. Náš produkt je plně flexibilní a konkurenceschopný.

U všech závažných rizik jsme zavedli možnost volby sjednat si klesající pojistnou částku, kterou je možné kombinovat s fixní pojistnou částkou. To ocení především lidé, kteří si berou hypotéky, případně každý člověk, kterému je správně nastavena analýza potřeb a kde s rostoucím věkem klesá míra jeho závazků.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.