Výpověď z nájmu bez udání důvodu? Ano!

Má či nemá mít pronajímatel dát výpověď nájemníkovi bez udání důvodu? Jinými slovy: Má mít možnost svobodně nakládat se svým majetkem? Odpověď zní: Ano. A vyplatí se to i nájemníkům. Proč?

Výpověď z nájmu bez udání důvodu ze strany pronajímatele je hojně diskutovaným kontroversním tématem. Rozebírají se v něm práva majitelů a ochrana vlastnictví včetně svobody nakládání s vlastním majetkem a práva nájemníků. Na Slovensku již dilema vyřešili a možnost výpovědi bez udání důvodu umožnili.

Možnost dát nájemníkovi výpověď bez udání důvodu je i na Slovensku velmi striktně omezena zákonem. Týká se především bytů v restituovaných domech, kde stále žijí rodiny do bytů dosazeny před rokem 1989 komunistickým režimem a kde stále nájemníci platí regulované nájemné. Majitelé domů tak dostávají minimální částky od nájemníků, přestože se musí o svůj majetek starat a domy opravovat. Zákon tak má narovnat vlastnické vztahy.

Čtěte na Hypoindex.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.