Nahrávání hovorů prošlo sněmovnou… připravte se na krach

Finanční poradci nejspíš budou muset nahrávat hovory se svými klienty. Povinnost nahrávání hovorů včera prošla 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zvrátit to ještě může Senát ČR nebo prezident. Dopady na poradenské společnosti by byly zdrcující.

Nahrávání hovorů se má týkat obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů i jejich vázaných zástupců. Každý hovor finančního poradce, který je oprávněn zprostředkovávat investice, tak bude nejspíš muset být nahráván. Povinnost stanovuje novelizovaný § 17 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

„(1) Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů, zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje své povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda nenarušuje řádné fungování trhu.

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka poskytovaných zákazníkovi. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.“

Povinnost na investiční zprostředkovatele a jejich vázané zástupce přenáší § 32 odst. 4 zákona: „Investiční zprostředkovatel rovněž uchovává záznamy a dokumenty obdobně podle § 17, a to včetně záznamů vedených v evidenci podle věty první.“

Čtěte na Poradci-sobě.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.