Jak budete bydlet v penzi? Špatně!

Bydlení seniorů má odlišné nároky od bydlení lidí v produktivním věku. Lidé to vědí. Ale na bydlení v penzi se nepřipravují. Řešení bydlení v důchodu lidé v předdůchodovém věku odkládají… a pak již bývá na řešení pozdě.

Hlavními překážkami pro pokojné bydlení ve stáří jsou cena a bariéry. V důchodu klesá příjem, ale pokud se člověk včas na pokles příjmů a na bydlení v penzi nepřipraví, náklady na bydlení zůstávají neměnné. Stejně tak nejrůznější bariéry, které komplikují užívání bytu či domu s přibývajícími zdravotními nesnázemi – snížená pohyblivost, slábnoucí zrak i klesající pozornost a bystrost.

„Stárnutí není nemoc, je to přirozená součást života,“ připomíná Vendula Kodetová  z Diakonie ČCE a dodává: „Z fyziologického hlediska stárneme od pátého měsíce života.“ Na stáří je vhodné se včas připravit. Jen tak je možné seniorský věk prožít aktivně bez zbytečných komplikací – např. s nevyhovujícím bydlením.

Čtěte na Hypoindex.cz a ČeskéReformy.cz

Napsat komentář