Obce pronajímají byty za dumpingové nájemné!

Cenové mapy ministerstva pro místní rozvoj přinášejí důkaz: Obce i po deregulaci nájemného pronajímají jim svěřený majetek za ceny hluboko pod tržními. Jak moc jsou nájemníci v obecních domech zvýhodněni oproti ostatním?

Ministerstvo pro místní rozvoj přineslo další zpřesnění map nájemného. Vedle odhadu znalce je na mnohých místech České republiky doplněna též informace o výši nájemného v obecních domech. A ta se od znaleckého posudku významně liší. Obce pronajímají (až na čestné výjimky) jim svěřený majetek výrazně pod cenou obvyklou a – což je z pohledu správy svěřeného majetku trestuhodné – dokonce pod nákladovou cenou.

Pronajímá-li obec obecní majetek pod nákladovou cenou, znamená to, že z výnosu daní občanů bydlících či podnikajících na území katastru obce je dotováno bydlení zpravidla menšině vyvolených, kterým byl z jakéhokoli důvodu přidělen obecní byt. Lze to ještě přijmout v případech rodin ve finanční nouzi, takových ale bohužel v obecních bytech bydlívá poskrovnu.

Čtěte na Hypoindex.cz

Napsat komentář