Jak učit finanční gramotnost?

Výuka finanční gramotnosti je povinná na základních i středních školách. Způsob výuky ale záleží na každé škole. Jak učit finanční gramotnost nejefektivněji?

Finanční gramotnost či finanční vzdělávání je povinnou součástí školních vzdělávacích programů pro základní školy od roku 2013 a pro střední školy dokonce již od roku 2009. Každá škola si ale může zvolit způsob její výuky s tím, že pouze musí naplnit Standard finanční gramotnosti, který udává, jaké znalosti a dovednosti by žáci a studenti měli získat.

V praxi školy volí nejčastěji ze tří základních způsobů začlenění finanční gramotnosti do výuky. Nejčastějším způsobem je vložení finančního vzdělávání do jiných vyučovacích předmětů. Z nich se nabízí matematika, rodinná výchova či společenské vědy. Některé školy zavedly samostatný vyučovací předmět „finanční gramotnost“ (či obdobně pojmenovaný) a jiné volí výuku formou projektových dnů.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.