Pojištění a podnikatelé

Nenadálé události mohou potkat jak firmy, tak samotné podnikatele. Pojištění nepomůže nečekaným nemilým překvapením předejít, dokáže ale zmírnit finanční dopady, které pojistná událost přináší.

Na poli podnikatelských rizik se nabízí nespočet pojištění podnikatelů, která kryjí významnou většinu více či méně možných událostí. Při výběru pojištění ovšem platí u pojištění firmy totéž, co u pojištění fyzických osob a jejich majetku: Nemá smysl pojišťovat malé škody, má smysl pojistit pouze škody, jejichž realizace by ohrozila finanční stabilitu firmy. Pro menší škody se téměř vždy vyplácí tzv. samopojištění, tedy vytváření finančních rezerv pro případ vzniku škody.

Krýt pojištěním menší škody se nevyplácí zejména proto, že je to zbytečně drahé. Pojišťovny do kalkulace pojistného zahrnují nejen pravděpodobnost vzniku škody, ale také administrační náklady, náklady na distribuci pojištění, náklady na likvidaci pojistné události, přirážku na krytí pojistných podvodů a pochopitelně zisk. Všem těmto nákladům se může firma vyhnout vytvořením vlastního „pojistného fondu“.

 

V případě krytí vysokých škod lze pro snížení pojistného využít spoluúčast – tedy zavést či zvýšit hranici, do které vzniklé škody neproplácí pojišťovna, ale jdou na vrub společnosti. Spoluúčast je ovšem vhodné dobře zkalkulovat, neboť sleva na pojistném při zvýšení spoluúčasti nemusí být odpovídající.

Při výběru pojištění by ovšem cena měla hrát až druhou roli. Koupit pojistku jenom proto, že je levná, může sice ulehčit spánek podnikateli – ovšem pouze do první pojistné události. Základním kritériem pro jeho výběr je, že musí krýt rizika, která firmě skutečně hrozí. Před výběrem pojistky by tak měla být nejprve provedena důkladná analýza hrozících rizik.

 

S analýzou rizik i výběrem pojišťoven a konkrétních pojistných produktů mohou podnikatelům pomoci pojišťovací makléři. Jejich výhodou je kromě znalosti produktů a zkušeností s pojištěním podnikatelů i možnost vybírat nejen z nabídky českých pojistitelů, ale mohou pro podnik najít optimální pojištění i v zahraničí. Následně zajišťují i další servis, například komunikaci s pojišťovnou v případě pojistné události.

Podnikatelé by ovšem neměli podceňovat ani pojištění fyzických osob. Zejména v případě důkladného využívání daňové optimalizace je pojištění takřka nezbytné. Platí-li podnikatel minimální sociální pojištění, má na oplátku nárok na nízké platby od státu v případě, že nemůže z nějakého důvodu v podnikání pokračovat. A to se netýká pouze onemocnění či léčby úrazu kryté nemocenským pojištěním, které většina podnikatelů nevyužívá.

Opět platí, že pro hrozbu nižších škod je vhodné využívat samopojištění, tedy tvorbu finančních rezerv pro případ finančně nákladné události. Důvody jsou stejné jako v případě pojištění firmy. Při výběru pojištění škod s vyššími finančními náklady je pak výběr vhodné pojistky zásadní.

Z pohledu významu pojištění pro fyzické osoby jsou nejdůležitější dvě pojištění: Pojištění invalidity a pojištění úmrtí. První jmenované je přitom zcela zásadní po finanční stabilitu podnikatelovy domácnosti (není nutné ho uzavírat pouze v případě, že podnikatel má dostatečně vysoký majetek, díky němuž je samopojištěn i pro takto nákladnou událost).

Proč je pojištění invalidity důležitější než pojištění smrti? Důvodů je hned několik. Z pohledu sociálních dávek (invalidního či vdoveckého/vdovského a sirotčích důchodů) pro podnikatele a případné pozůstalé je i v případě podnikatelů domácnost mnohem lépe zajištěna v případě smrti podnikatele. Ještě významnější je skutečnost, že v případě smrti sice domácnost přijde o podnikatelův příjem, zároveň ale na druhé straně klesnou náklady domácnosti. Naopak v případě invalidity kromě ztráty příjmu náklady domácnosti ještě vzrostou – zpravidla je třeba pořídit nejrůznější pomůcky k usnadnění života postiženého, je nutné provést stavební úpravy domácnosti, může být nezbytná neustálá asistence…

Při výběru pojištění opět mnohem důležitější roli hraje rozsah pojistného krytí než cena pojištění. V tomto směru je nezbytné dávat pozor především na nabídky levnějších úrazových pojistek, které sice vypadají lákavě svou nízkou cenou a poměrně vysokými pojistnými částkami, ovšem kryjí pouze menší část rizika. Mohou sloužit spíše jako doplňkové pojištění než hlavní pojistka pro zajištění domácnosti. Stejně tak to platí u pojištění invalidity následkem úrazu. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je podíl přiznaných invalidních důchodů následkem úrazu minimální – podle věku a pohlaví představuje jen přibližně 5 % až 15 % všech přiznaných invalidních důchodů. Ostatní jsou invalidity vzniklé důsledkem nemoci. Pokud si podnikatel pojistí jen „úraz“, kryje tak pouze zanedbatelnou část rizika.

Velmi významným kritériem při výběru pojištění invalidity (ale platí to i o ostatních pojistkách) je, za jakých okolností bude poskytnuto pojistné plnění. Pravidla pojišťoven se v tomto ohledu významně liší a pro správnou volbu je toto kritérium zásadní. I v tomto případě zpravidla platí, že pojistky s vyšším pojistným mívají lepší podmínky. Není to ale jednoznačné pravidlo.

Pojištění, které si sice dobře prodává, ale jeho význam pro zajištění v případě pojistné události je minimální, je pojištění závažných onemocnění. Jednak zahrnuje pouze omezený výčet onemocnění, jednak podmínky pro výplatu pojistného plnění bývají tak přísné, že získat peníze od pojišťovny je takřka nemožné.

Vyšlo v časopise Komora.cz Hospodářské komory ČR

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..