Popis současného stavu půjček

Materiál byl součástí Přílohy č. 5 při jednání Vlády dne 31. 5. 2010 v rámci schvalování implementace reformy finanční pomoci studentů. Usnesením č. 420 Vláda plán implementace vzala na vědomí a uložila ministryni školství zpracovat do konce roku teze právní úpravy finanční pomoci studentů.

Obchodní banky o studenty jako klienty stojí. Snaží se tak s předstihem zajistit si klientelu s vyššími příjmy, které absolventi zpravidla mají. A student, který si zvykne využívat služby určité finanční instituce, u ní spíše zůstane i po absolvování vysoké školy. Banky nabízejí studentům nejrůznější zvýhodněné produkty, aby se je studenti naučili využívat. V nabídce některých bank tak studenti naleznou zvýhodněné běžné účty a s nimi související služby, ale také zvýhodněné úvěrové produkty.

Úvěry pro studenty

Studenti mohou zažádat o klasické úvěrové produkty nabízené bankami – od kreditních karet a kontokorentních úvěrů, přes spotřebitelské půjčky po hypotéky. U většiny z nich ale nemají příliš reálnou šanci na úspěch. Jednou ze základních podmínek získání úvěrů je pravidelný příjem klienta nebo alespoň dostatečný obrat na účtu. A to jsou atributy, které studenti zpravidla nesplňují.

Některé banky si jsou horší možnosti prokazovat bonitu (schopnost splácet úvěr) studentů vědomy. Nabízí proto produkty, jejichž základním předpokladem není doložení příjmů, nýbrž doložení potvrzení o studiu.

Nejčastěji se studenti mohou setkat s kontokorentním úvěrem ke studentskému účtu, který nabízí v určité formě všechny banky poskytující zvýhodněné studentské běžné účty. Několik bank ale připravilo i klasické studentské úvěry – úvěry na vzdělání. A pro úplnost – Komerční banka nabízí i zvýhodněnou studentskou kreditní kartu.

Kontokorentní úvěry

Kontokorentní úvěry vázané ke studentským účtům jsou v jednotlivých bankách poměrně odlišné. Několik vlastností mají ale společné. Získání kontokorentního úvěru bývá podmíněno kromě doložení studia a otevřením studentského účtu i dalšími podmínkami. U GE Money Bank a u Poštovní spořitelny musí klient pro otevření kontokorentu doložit příjmy, nebo je mu poskytnut až po 4, resp. po 6 měsících vedení účtu. Podmínku tříměsíčního vedení studentského účtu si stanovila i Komerční banka. Žádná banka ovšem nemusí klientovi úvěr poskytnout. U všech probíhá tzv. scoringový proces, kdy je např. prověřováno, zda student není veden jako neplatič v některém z úvěrových registrů.

Splacení úvěru

U většiny bank musí klient dorovnat stav na účtu do jednoho roku od posledního přečerpání (tj. zůstatek účtu musí být alespoň jednou ročně kladný). Tři banky (GE Money Bank, Komerční banka a Poštovní spořitelna) jsou přísnější a požadují dorovnání stavu účtu každé pololetí. Toto omezení se studenti naučili efektivně obcházet tím, že v období blížící se splatnosti kontokorentu je stav účtu „nadotován“ jiným studentem, čímž je splatnost úvěru prodloužena.

Limit povoleného přečerpání, na který mohou studenti efektivně dosáhnout, se pohybuje v rozmezí od 10 tis. Kč do 20 tis. Kč s určitými výjimkami. Banky zpravidla nabízejí výši kontokorentu pro všechny studenty stejnou a limit se odvozuje od ročníku studia. Komerční banka a Volksbank nabízejí studentům prvního ročníku limit 10 tis. Kč, plnou výši mohou čerpat až od druhého ročníku studia, Česká spořitelna je vstřícnější a prvákům nabízí 15 tis. Kč. UniCredit bank zvyšuje každým rokem studia limit o 5 tis. Kč.

Na nejvyšší úvěrový rámec mohou dosáhnout studenti u Raiffeisenbank a Poštovní spořitelny, kde je ovšem limit povoleného přečerpání závislý na obratech na účtu. Efektivně tak studenti dosahují na částky výrazně nižší, než jaké maximum banky uvádějí. Např. u Poštovní spořitelny při pravidelném příjmu na účet ve výši 7 tis. Kč za předcházející tři měsíce získá klient úvěrový limit 5 tis. Kč. Raiffeisenbank při žádosti o kontokorent přesahující 10 tis. Kč vyžaduje navíc doložení příjmů.

U Komerční banky je limit kontokorentu společný pro povolené přečerpání a kreditní kartu. Klient si musí zvolit limit na obou produktech tak, že jejich součet nepřekračuje 10 tis. Kč, resp. 20 tis. Kč od druhého ročníku studia.

Poplatky a úrokové sazby

Stejně jako naprostá většina služeb spojených se studentskými účty, je i kontokorentní úvěr poskytován zpravidla bez poplatků. Výjimku tvoří Raiffeisenbank, která si účtuje 200 Kč za schválení povoleného přečerpání. Další poplatky jsou účtovány za jeho měsíční vedení. U Raiffeisenbank student zaplatí 50 Kč v měsíci, kdy povolený debet využil. U Poštovní spořitelny je sice vedení povoleného přečerpání zatím zdarma, podle nového sazebníku ovšem již bude kontokorent veden za 19 Kč měsíčně.

Největší variabilita mezi bankami je v úrokových sazbách. Jen některé mají sazby zvýhodněné oproti klasickému kontokorentu k běžným účtům, a tak je možné nalézt produkty s úročením v rozmezí od 12 % do 19,9 %. I zde je možné nalézt několik specifik.

Česká spořitelna sice nabízí úrokovou sazbu 18,9 %, ovšem při splnění podmínek stanovených bankou může být snížena až na prime rate ve výši 11,9 %. O jaké podmínky se jedná, ovšem banka neuvádí a podle sdělení z informační linky závisí na rozhodnutí pobočky, zda zvýhodněnou sazbu poskytne.

O 2 procentní body na 17,9 % lze snížit úrokovou sazbu u GE Money Bank po doložení příjmu. Na nižší sazbu tak zřejmě příliš mnoho studentů nedosáhne.

Tabulka č. 5 Přehled kontokorentů ke studentským účtům

Banka Produkt Limit úvěru Splatnost Poskytnutí úvěru Vedení úvěru Úroková sazba
Česká spořitelna Kontokorent až 20 tis. Kč 1x za 12 měsíců zdarma zdarma 18,90%
ČSOB Povolené přečerpání pro studenty VŠ/VOŠ až 20 tis. Kč 1x za 12 měsíců zdarma zdarma 17,90%
GE Money Bank Flexikredit až 10 tis. Kč 1x za 6 měsíců zdarma zdarma 19,90%
Komerční banka Povolený debet až 20 tis. Kč 1x za 6 měsíců zdarma zdarma 12%
Poštovní spořitelna Povolené přečerpání 2 – 100 tis. Kč 1x za 6 měsíců zdarma zdarma 16,90%
Raiffeisenbank Povolený debet 5 až 150 tis. Kč 1x za 12 měsíců 200 Kč 50 Kč 19,90%
UniCredit Bank Kontokorent 5 až 25 tis. Kč 1x za 12 měsíců zdarma zdarma 15,00%
Volksbank Kontokorent až 20 tis. Kč 1x za 12 měsíců zdarma zdarma 16,00%

Zdroj: Internetové stránky a informační linky bank

Kreditní karty

Běžné kreditní karty jsou mnohdy pro studenty dostupným úvěrovým zdrojem, neboť banky často do určitého limitu nevyžadují potvrzení o příjmech. Jedinou bankou, která ale vydává kreditní kartu určenou přímo pro studenty, je Komerční banka.

Kreditní karta pro studenty Komerční banky je nastavena s limitem čerpání až 20 tis. Kč (pro studenty 1. ročníků VŠ a VOŠ 10 tis. Kč), který je ale společný pro kreditní kartu a povolené přečerpání. Výhodou kreditní karty oproti kontokorentu bezesporu je bezúročné období, které u studentského produktu dosahuje až 45 dní. Student tak může čerpat úvěr, a pokud ho splatí do 15 dnů po účetním období, nezaplatí žádné úroky. Na druhou stranu, pokud nezaplatí celou dlužnou částku, je úvěr zatížen úrokovou sazbou ve výši 1,8 % měsíčně (21,6 % ročně, což je téměř dvojnásobek proti studentskému kontokorentu u téže banky).

Oproti kontokorentu, který je u KB splatný jednou za půl roku, je nevýhodou i minimální splátka úvěru z kreditní karty ve výši 5 %, min. 500 Kč (či doplacení celé dlužné částky, je-li nižší).

Přestože je kreditní karta pro studenty poskytnuta zdarma, zcela bez poplatků není. Komerční banka si účtuje za její vedení 5 Kč měsíčně.

Tabulka č. 6 Přehled vlastností Kreditní karty pro studenty

Banka Komerční banka
Produkt Kreditní karta pro studenty
Limit úvěru až 20 tis. Kč
Splatnost 5 % čerpané částky; min. 500 Kč; bezúročné období 45 dní
Odložení splatnosti úvěru ne
Předčasné splacení ano
Poskytnutí úvěru zdarma
Vedení úvěru 5 Kč
Úroková sazba 1,80%

Zdroj: Internetové stránky Komerční banky

Úvěry na vzdělání

Kontokorentní úvěry a kreditní karty ale představují pouze krátkodobý zdroj úvěrových prostředků, kterými lze pouze překlenout krátkodobý nedostatek příjmů. Studenti ale potřebují často dlouhodobější zdroje – ať se již jedná o prostředky na úhradu školného, nebo o prostředky na živobytí, které navíc mnohdy mohou začít splácet až po ukončení vzdělávání. I v tomto směru některé finanční instituce nabízejí již dnes finanční produkty, které mohou tyto potřeby pomoci krýt.

Podmínky poskytnutí úvěru pro studenty se mezi bankami liší ještě více než podmínky kontokorentu. I počet bank, které se do oblasti spotřebitelských studentských úvěrů pustily, je nižší.

Na žádný úvěr nemá student právní nárok, a tak vždy závisí na posouzení dané finanční instituce, zda úvěr poskytne či nikoli. U naprosté většiny komerčně nabízených studentských půjček (či úvěrů na vzdělání) nemusí mít student vlastní příjmy. V takovém případě je ale zpravidla zejména u vyšších úvěrů vyžadován buď spoludlužnický závazek, zajištění úvěru termínovaným vkladem nebo ručitelem.

Česká spořitelna poskytne Hotovostní úvěr pro studenty do 100 tis. Kč bez ručitelského závazku, ovšem vyžaduje spoludlužnický závazek třetí osoby, který není nutný jen u studentů dálkového studia či programu MBA, kde lze očekávat vlastní příjem. U vyšších částek je zajištění úvěru požadováno vždy.

I Komerční banka v případě studentů vyžaduje zajištění Úvěru Gaudeamus. Využít k tomuto účelu lze buď ručitelský závazek třetí osoby, termínovaný vklad u Komerční banky nebo stavební spoření u Modré pyramidy stavební spořitelny, případně jiný způsob zajištění.

Oberbank kromě ručitelského závazku vyžaduje též podpis bianco směnky a u úvěrů nad 100 tis. Kč zajištění nemovitostí. Student navíc musí být na vysokou školu přijat do věku 25 let.

Poštovní spořitelna nabízí svým stávajícím klientům úvěr ve výši až 200 tis. Kč bez ručitele, noví klienti mohou získat bez zajištění jen 150 tis. Kč, chtějí-li více, musí si zajistit spolužadatele. Stejně tak student, který nemá vlastní příjem, musí do úvěru přizvat jako hlavního žadatele manžela/manželku, druha/družku, partnera/partnerku v registrovaném partnerství, nebo jednoho z rodičů ze společné domácnosti. Hlavní žadatel musí prokázat dostatečné příjmy na splácení úvěru.

Účelová půjčka na ostatní investice od Raiffeisenbank slouží nejen na financování vzdělání, ale též na financování zdravotní péče či nákup spotřebních předmětů do domácnosti. Banka do 500 tis. Kč nevyžaduje ručitele ani jiné zajištění, ale přistoupení ručitele sníží úrokovou sazbu.

UniCredit Bank u Studentské půjčky vyžaduje buď ručitelský závazek, nebo zajištění termínovaným vkladem.

Všechny banky požadují prokázání dostatečného příjmu. Nemusí se ale jednat vždy o příjem žadatele, může být zkoumán příjem spoludlužníka, případně bonita ručitele. Z tohoto důvodu jsou veškeré aktuálně poskytované úvěry na vzdělání dostupné především bonitnějším klientům.

Tabulka č. 7 Základní vlastnosti studentských půjček

Banka Produkt Limit úvěru Splatnost
Česká spořitelna Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol až 300 tis. Kč 1 – 10 let
Komerční banka Úvěr Gaudeamus 20 – 500 tis. Kč až 10 let
Oberbank Úvěr na studium 10 – 300 tis. Kč 3 roky
Poštovní spořitelna Účelový úvěr na vzdělání 20 – 200 tis. Kč 1 – 10 let
Raiffeisenbank Účelová půjčka na jiné investice až 1 mil. Kč 0,5 až 10 let
UniCredit Bank Studentská půjčka 50 – 150 tis. Kč 1 – 10 let

Zdroj: Internetové stránky bank

Za zmínku stojí v tomto směru Poštovní spořitelna, která u svého Účelového úvěru na vzdělání rozlišuje maximální výši úvěru podle typu vzdělávání.

Tabulka č. 8 Maximální výše úvěrů podle typu financovaného vzdělávání u Poštovní spořitelny

Typ úvěru – na vzdělání Splatnost Max. výše úvěru
Vysoká škola (VOŠ) od 2. ročníku studia 12 měsíců – 10 let 20 000 – 200 000 Kč
Studium jazykových kurzů 12 měsíců – 5 let 20 000 – 100 000 Kč
Rekvalifikační studium 12 měsíců – 5 let 20 000 – 50 000 Kč

Zdroj: Internetové stránky Poštovní spořitelny

Jednotlivé studentské úvěry se liší i podmínkami a možnostmi čerpání finančních prostředků. U některých půjček je nezbytné celou schválenou částku vyčerpat buď jednorázově, nebo v krátkém období, u jiných je možné postupné čerpání v několika letech. Všechny půjčky jsou účelové, ale u některých bank lze peníze využít i na související náklady se studiem, u jiných je možné hradit pouze vystavené faktury – tedy např. školné.

Česká spořitelna prostředky ze schváleného úvěru převede na studentský nebo sporožirový účet. Student je pak může využít libovolným způsobem. Úvěr je ale tím pádem vyčerpán jednorázově.

U Komerční banky si student může zvolit, zda bude chtít prostředky čerpat jednorázově, nebo postupně v jednotlivých letech po dobu studia. Studenti vysokých a vyšších odborných škol mohou peníze využít libovolným způsobem, ostatní (např. studenti jazykových škol) pouze na úhradu školného.

Oberbank podmiňuje vyplacení prostředků předložením dokladů souvisejících se studiem, tedy např. faktury na školné, na ubytování apod. V každém roce studia lze vyčerpat pouze poměrnou část úvěru.

Poštovní spořitelna uvádí, že je úvěr obvykle čerpán jednorázově převodem na účet školy. Lze jej tedy zpravidla využít pouze k úhradě školného.

Také Raiffeisenbank podmiňuje čerpání úvěru předložením dokladů souvisejících s účelem specifikovaným v úvěrové smlouvě. Prostředky jsou převáděny přímo na účet dodavatele (školy). Čerpat prostředky lze nejdéle 6 měsíců od schválení půjčky.

UniCredit Bank převádí peníze jednorázově na účet klienta.

Splácení úvěru

Všechny banky až na Raiffeisenbank umožňují odklad splácení jistiny po dobu. Platbě úroků se student ale nevyhne. Raiffeisenbank účtuje pouze úroky jen v období čerpání úvěru (tedy až 6 měsíců). I mezi bankami nabízejícími odklad splácení jistiny jsou drobné rozdíly.

Česká spořitelna po dobu studia nabízí sníženou splátku úvěru. Tuto splátku umožňuje snížit až na platbu pouhých úroků, ovšem student si může pravidelnou splátku domluvit i vyšší.

Komerční banka nabízí odklad splátek jistiny jen u úvěrů do 150 tis. Kč. Pokud by student chtěl čerpat úvěr vyšší, musel by se obejít bez odkladu splácení.

Oberbank odloží splácení jistiny ještě 6 měsíců po ukončení studia. Pokud ale student studium přeruší, je vyloučen nebo školu z jiného důvodu opustí, je povinen začít úvěr splácet do 3 měsíců.

Poštovní spořitelna explicitně uvádí, že odklad splátek je možný maximálně po dobu pěti let. V případě, že student prodlužuje svá studia, musí začít splácet i jistinu již na škole. Takovéto omezení v základních dostupných materiálech neuvádí žádná jiná banka, vč. UniCredit Bank, která také umožňuje studentům po dobu studia hradit pouze úroky.

Všechny banky umožňují předčasné splacení části či celého úvěru. Jen jediná banka si v případě mimořádné splátky účtuje poplatek – Česká spořitelna. Ostatní nabízejí tuto službu u studentských půjček zcela zdarma. Česká spořitelna naúčtuje poplatek ve výši 4 % z výše mimořádné splátky, minimálně 500 Kč a maximálně 5 tis. Kč.

Poplatky a úrokové sazby

Pomineme-li poplatky za nadstandardní služby, jako je změna smluvních podmínek, upomínky při prodlení se splátkou apod., setká se student s poplatkem za schválení půjčky a s poplatkem za její vedení. Zatímco poplatek za schválení půjčky má většina bank nulový, za vedení úvěru si naopak většina bankovních domů poplatek účtuje.

Tabulka č. 9 Poplatky studentských půjček

Banka Produkt Poskytnutí úvěru Vedení úvěru
Česká spořitelna Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol zdarma 59 Kč
Komerční banka Úvěr Gaudeamus zdarma 50 Kč
Oberbank Úvěr na studium 1000 Kč/1500 Kč* zdarma
Poštovní spořitelna Účelový úvěr na vzdělání zdarma zdarma
Raiffeisenbank Účelová půjčka na jiné investice 1 %** 150 Kč
UniCredit Bank Studentská půjčka zdarma 50 Kč

* při úvěru do 100 tis. Kč činí poplatek 1000 Kč, nad 100 tis. Kč je poplatek 1500 Kč

** min. 500 Kč, max. 5 tis. Kč

Zdroj: Internetové stránky bank

Jedinou bankou, kde může student získat úvěr zcela bez poplatků, je Poštovní spořitelna. Naopak poplatkově nejdražší vychází Raiffeisenbank, u níž se pohybuje poplatek za schválení půjčky od 500 Kč do 5 tis. Kč a poplatek za vedení úvěru je trojnásobný oproti jiným bankám, které tento také účtují.

Dalším rozhodujícím nákladovým parametrem je úroková sazba. Některé banky ji uvádějí jako fixní, jiné využívají tzv. sazby „od“, jejichž výsledná výše závisí na bonitě klienta.

Tabulka č. 10 Úrokové sazby studentských půjček

Banka Produkt Úroková sazba
Česká spořitelna Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol 8,90%
Komerční banka Úvěr Gaudeamus 6 – 7 %*
Oberbank Úvěr na studium pod 10 %**
Poštovní spořitelna Účelový úvěr na vzdělání 8,80%
Raiffeisenbank Účelová půjčka na jiné investice od 6,30%
UniCredit Bank Studentská půjčka 9,18%

* orientační sazba sdělená informační linkou banky

** sazba sdělená oddělením Oberbank; její výsledná výše závisí na scoringu

Zdroj: Internetové stránky a informační linky bank

Úrokové sazby studentských úvěrů jsou stanovovány vždy na celou dobu splatnosti půjčky. Student tak má jistotu, jaké úroky bude platit, a v okamžiku splácení jistiny bude mít neměnnou anuitní splátku.

Nejčastěji banky nabízejí studentské půjčky s úročením kolem 9 %. To znamená zatížení studentského rozpočtu v průběhu studia v případě odkladu splácení jistiny částkou 9 tis. Kč ročně (tj. 750 Kč měsíčně) na každých 100 tis. Kč úvěru.

Komerční banka kromě Úvěru Gaudeamus nabízí ještě úvěr na notebook. Protože se jedná o specifický úvěr určený pouze k nákupu vybraných modelů notebooku Dell, nebudu ho blíže rozebírat.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..