Právo být zapomenut: Ohrozí finanční poradce?

Od 25. května 2018 nabyde účinnosti nařízení k ochraně osobních údajů. Jedním ze zaručených práv je “právo být zapomenut”. Hrozí tak konflikt s jinými zákony, které nařizují skladování dat např. finančně poradenskými společnostmi?

Finančně poradenské i jiné kruhy se aktuálně zabývají nařízením GDPR – General Data Protection Regulation (nařízení o obecné ochraně údajů). Ta velmi pečlivě určuje, jakým způsobem se má nakládat s osobními údaji a jaká práva má subjekt údajů, tedy člověk, jehož se data týkají. Jedním z práv je “právo být zapomenut”.

Nařízení má různé výklady, ostatně jako každá právní forma, která buď ještě nebyla zavedena do praxe, nebo je aplikována teprve krátce. A totéž se týká i „práva být zapomenut“. Podle nejpřísnějšího výkladu bude moci člověk odvolat souhlas se zpracováním údajů a bude muset výt kompletně vymazán ze záznamů společnosti, která jeho data drží. To by mohlo zruinovat nejen finančně poradenské společnosti.

Čtěte na Investujeme.cz

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.