Podzimní Říp: Výšlap na legendární horu

Podzimní vycházka a výšlap na horu Říp, na níž stanul podle pověstí praotec Čech a jeho dcera Libuše pronesla své proroctví: „V dálce vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.“ A poslala průzkumníky směrem k Vltavě, kde nalezli tesaře opracovávající práh. A tam založili město Praha.

Continue reading „Podzimní Říp: Výšlap na legendární horu“