Příspěvek na bydlení od 1. 1. 2012 vzrostl: Až o 1 525 Kč!

Finanční krize dohnala snad všechny sociální dávky. S jedinou výjimkou: Příspěvek na bydlení vzrostl od 1. ledna 2012 až o 11 %. V jaké výši a za jakých okolností máte nárok na zvýšení dávky od státu? A kdo na zvýšení příspěvku nemá nárok vůbec?

Příspěvek na bydlení je vyplácen lidem s nízkými příjmy a vysokými náklady na bydlení. Při jeho přiznávání je tak kromě příjmu testován i nájem a další náklady související s bydlením – včetně vytápění, elektřiny, vodného a stočného… i svozu odpadu. Nárok na něj mají nejen nájemníci, ale také vlastníci a nájemníci družstevních bytů.

Pro přiznání příspěvku na bydlení je rozhodující splnění několika podmínek. První z nich je, že náklady na bydlení musí přesáhnout 30 % (v Praze 35 %) příjmu domácnosti. Pokud tedy rodina v Praze platí za bydlení (včetně energií) 12 tis. Kč a má čistý příjem 30 tis. Kč, pak tuto podmínku splňuje. Stejného poměru by ale dosahovala rodina s nájemným 120 tis. Kč a měsíčním příjmem 300 tis. Kč. Proto je stanovena podmínka ještě druhá – 30 % příjmu (resp. 35 % v Praze) nesmí být vyšší než tzv. „normativní náklady“.

Čtěte na Hypoindex.cz

Napsat komentář